Projectmatig werken

In projectmatig werken komen coachend leiderschap en teameffectiviteit samen. Ik vind het een prachtige werkvorm vanwege de resultaatgerichtheid en de eenvoud ervan. Iedereen kan het leren. Sterker nog, veel medewerkers kunnen direct vertellen wat het is en welke instrumenten er voor nodig zijn. Aan kennis ontbreekt het dus meestal niet.

Ook bij projectmatig werken zie ik dat het meestal de onderlinge relaties zijn die belemmerend werken.

Zo zie, en hoor ik in de praktijk:
  • Verwachtingen zijn niet helder, of niet uitgesproken.
  • Teamleden weten wel wat ze moeten doen, maar er is nauwelijks tijd voor.
  • De opdrachtgever geeft een briefing, wenst het team succes en is verder amper bereikbaar.
  • De teamleider voelt zich verantwoordelijk, maar krijgt teamleden niet goed mee omdat zij druk zijn in de lijn.
  • Teamleden frustreren elkaar: daar waar de één verder wil, komt de ander – weloverwogen – terug op eerdere besluiten.

Ik zie dat organisaties projectmatig werken introduceren met een training en er dan van uitgaan dat het vanzelf goed komt. Zo werkt het niet. Projectmatig werken is een werkvorm voor teams: je hebt elkaar nodig en bent van elkaar afhankelijk voor een optimaal resultaat. Medewerkers, ook opdrachtgevers en (lijn)managers, hebben te leren hoe het spel wordt gespeeld. Niet eenmalig, maar op verschillende manieren in de praktijk. Dan heb je het snelst profijt van deze werkvorm.

Wil je in jouw organisatie beter projectmatig werken?
Bel of mail me. info [at] kampcoaching.nl
Ik kom graag langs voor een verkennend gesprek.
 
Margriet kan in hele korte tijd met een groep van A naar B komen, doordat ze een goede mix vindt tussen aandacht voor de groep en aandacht voor de individuen in de groep. Ze heeft een ontzettend groot repertoire aan werkvormen en –methoden.

Suzanne Rutz, projectteamleider Inspectie voor de Gezondheidszorg