Organisatieleren tijdens een training projectmanagement

Als ik training geef, besteed ik ruime aandacht aan de praktijk van deelnemers. Niet alleen in oefeningen, dat doet inmiddels iedere trainer. Ik benut de dagelijkse praktijk ook als bron voor team- en organisatieleren. Zicht krijgen op de cultuur, en hoe jij als individu hier invloed op uit kunt oefenen, vind ik erg belangrijk. Het maakt het verschil in reactie van deelnemers van ‘dank je wel voor de training, ik ga kijken of het lukt’ naar ‘hèhè, eindelijk iets waar ik echt wat aan heb.’

Ik geef een voorbeeld uit een training projectmanagement. Een project kent vier kanten. De Het-kant omvat de tools en technieken, de Wij-kant de onderlinge samenwerking. De Ik-kant gaat over jouw kwaliteiten, ambities en persoonlijk leiderschap. Tot slot behelst de Zij-kant de voedingsbodem van een project: de aanleiding, het doel, de opdrachtgeverskant. Bij een incompany-training voor projectleiders, hadden de deelnemers van mij de opdracht gekregen om twee projecten in hun organisatie onder de loep te nemen op faal- en succesfactoren. Vervolgens plaatsten ze die factoren in het kwadrant.

Tijdens de training hebben we een totaaloverzicht gemaakt. Het kwadrant gaf zodoende in één oogopslag weer waar de meeste succesfactoren liggen, en de meeste faalfactoren. Het beeld en de bespreking ervan, onthulden een patroon: opdrachtgevers geven summiere opdrachten, mét volledig vertrouwen in de projectleider en het team. Projectteams gaan vervolgens enthousiast en met alle tools en technieken aan de slag om hun eigen invulling te geven aan het project. Er wordt hard gewerkt, en iedereen is er druk mee. Bij de oplevering van het eindresultaat worden trotse projectgroepen echter getrakteerd op fikse teleurstellingen: dit sloot niet aan op de verwachting van de opdrachtgevers.

[bctt tweet=”De dagelijkse praktijk: De beste ingang om meer urgentie te creëren voor zowel persoonlijk als organisatieleren”]

De projectleiders waren tijdens de training behoorlijk verbaasd, maar ook opgelucht: dit was niet louter hun persoonlijke ervaring of een gebrek aan projectleiderschap. Hun knelpunten maakten onderdeel uit van een hardnekkig patroon en de ontdekking daarvan, zette bij een aantal deelnemers de eigen leerdoelen in een ander daglicht. Zij hadden zich voorgenomen om effectiever te worden in hun relatie met de opdrachtgever. Met het patroon in handen, konden ze scherper aangeven wat zij daarin konden doen. De deelnemers zagen echter ook in dat zonder een gezamenlijke actie richting opdrachtgevers ze minder doeltreffend zouden zijn. Met elkaar besloten de projectleiders een soortgelijke exercitie te doen met de opdrachtgevers. Naar aanleiding daarvan, konden ze gezamenlijk afspraken maken ter verbetering van projectmanagement in hun organisatie. Daarom benut ik graag de dagelijkse praktijk van deelnemers in trainingen. Het is de beste ingang om meer urgentie te creëren voor zowel persoonlijk als organisatieleren.