Teameffectiviteit

Teams leveren prestaties die een individuele medewerker niet voor elkaar kan krijgen. Dat is de kern. Dat betekent dat teamleden elkaar nodig hebben. In de praktijk zie ik vaak dat teams niet als team functioneren, maar als een optelsom van individuen: ieder voor zich werkt hard aan eigen taken. Dat is heel begrijpelijk, maar niet effectief. Teamleden werken elkaar soms zelfs (onbedoeld) tegen, in plaats van samen.

 

Het geheel is meer dan de som der delen. Ik zoek met het team naar de sleutel om het geheel te bereiken. Elk team heeft vleugels. Ik leer ze uit te slaan en te vliegen.

Teameffectiviteit is horen wat er écht wordt bedoeld

Vragen van klanten:
  • Het team ervaart zichzelf als klantgericht. Klachten van onze cliënten tonen een ander beeld.
  • Er leeft weerstand tegen de organisatieveranderingen. Het team moet toch mee.
  • In het team wordt geroddeld, en is er sociale druk. Medewerkers hebben hier last van, en de prestaties leiden eronder.
  • Het team is naar binnen gericht. Andere teams hebben last van ons.
Heb jij ook een vraag of dilemma? Bel me gerust: 06 – 2957 4248.
Je kunt heel goed luisteren en doorvragen, zodat je de kern weet te pakken
Je wekt daardoor ook vertrouwen bij anderen, waardoor zij nog meer vertellen. Medewerkers voelen zich op hun gemak. Dat leidt tot verdieping.

Karin Morren, Afdelingshoofd SBK bij UWV